Kouluttaudu Luonto- ja ympäristö-alalla

Työssäoppimisrekisteri

Suomen ympäristöopisto SYKLI

 

Malmin kauppatie 8
00700 Helsinki

Kalevankatu 5-11
11100 Riihimäki

019 764 200

http://www.sykli.fi/

 

Luonto- ja ympäristöalan tutkinnot

 

Vesihuoltoalan ammattitutkinto

Ympäristöhuollon ammattitutkinto

 

Suomen ympäristöopisto SYKLI esittäytyy:

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen ammatillinen erikoisoppilaitos, jonka perustehtävänä on asiakkaiden osaamisen vahvistaminen ja toiminnan parantaminen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Sykli tarjoaa aikuisille suunnattua ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä sitä tukevaa palvelutoimintaa ympäristöhuollon, vesihuollon, laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen, teollisen puhtaanapidon sekä ympäristölogistiikan alueilla.  Sykli järjestää ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan ammattitutkintoihin sekä ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta.

Sykli kouluttaa kaikkialla Suomessa jotta koulutus voidaan toteuttaa asiakkaalle sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana.

Ympäristöasioihin liittyviä osaamistarpeita ja mahdollisuuksia syntyy koko ajan nopeasti. Sykli tekee kehittämistyötä laajan yhteistyöverkoston kanssa, usein kansallisen tai kansainvälisen hankerahoituksen tuella. Suomen lähialueilla tehdään yhteistyötä mm. vesihuollon, jätehuollon ja yleisen ympäristötietoisuuden edistämiseksi.